Korkit tölkeissä? Inklusiivinen, eli esteetön pakkaus

Minulta kysytään usein, miksi maitopurkissa pitää olla turhat, luontoa kuormittavat korkit.
Keskuudessamme on paljon ihmisiä, joiden käsivoimat ei syystä tai toisesta riitä avaamaan taiteltavia tölkkejä. Korkkien avaamiseen taas löytyy apuvälineitä. Joillekin korkit ovat siis elintärkeitä.

Korkkien pitää jatkossa pysyä kiinni pakkauksessa

EU on asettanut SUP (single use plastic) direktiiviin uusia määräyksiä, joita aletaan noudattaa vuonna 2024. Yksi näistä koskee pullojen ja muiden pakkausten sulkimia. Kaikissa alle kolmen litran pakkauskissa korkkien pitää jäädä tavalla tai toisella kiinni itse pakkauksen runkoon. Direktiivi koskee tuotteita, jotka on tarkoitus nauttia tai käyttää sellaisenaan pakkauksesta. Esimerkiksi siis virvoitusjuomia ja monia meijerituotetta.

Pakkaus on iso osa brändisi tarinaa

Ihminen osoittaa arvojaan ostokäyttäytymisellään. Omia arvoja vastaavia tuotteita on helppo ostaa ja kuluttaa. Niistä myös halutaan viestiä ulospäin. Minkälainen tarina sinun tuotteillasi on ja keitä kuluttajia se puhuttelee? Tarinan kerrontaan kannattaa panostaa ja sen on oltava aito, oli se minkälainen tahansa.

PT-kaupan vaatimukset pakkauksille

Mitä paremmin tuotteesi pakkaus vastaa sitä myyvän tahon vaatimuksiin, sen todennäköisemmin saat tavoittelemasi hyllypaikan ja hyvän myynnin. Päivittäistavarakauppa on tarkoin suunniteltua ja oman tuotteen oikeutus kilpailijoiden joukossa kannattaa pitää mielessä alusta saakka.