Outi Oravainen
DesignCompany

Mitä pakkaus­suunnittelussa pitää ottaa huomioon

Pakkaussuunnittelun lähtökohtia ovat esimerkiksi suunniteltavan tuotteen kohderyhmä, uniikki kilpailuetu ja sarjan muut mahdolliset SKU:t, eli variantit. Tuotteen ja sen pakkauksen suunnittelun tulisi aina nojata yrityksen strategiaan.

Kun pakkaussuunnittelu aloitetaan, on tärkeää pohtia tarkoin minkä kuluttajan tarpeen tuote täyttää. Kenelle tuote on suunnattu, ja miksi tämän kohderyhmän ihminen haluaa ostaa juuri sinun tuotteesi? Mikä tuotteen käyttötarkoitus on ja tuleeko kuluttajalla niitä tarpeita riittävän usein, jotta uusintaostoja tulee katteesi kannalta riittävästi. Mikä tuotteesta tekee paremman kuin kilpailevat tuotteet? Tuotteen ylivoimainen kilpailuetu on tärkeää saada viestittyä pakkauksessa selkeästi. 

Kun tuote ja pakkaus vastaavat yrityksen strategian tavoitteisiin, suunnittelu on helppoa. Pakkausta koskevat valinnat kannattaa tehdä yrityksen arvojen mukaisesti, silloin pakkaussuunnitteluprojektin suunta on oikea. Strategia voi ohjata ekologisiin tavoitteisiin, yrityksen tai tuotteen juuriin ja tariaan, hinta- ja laatupositioon tai moneen muuhun attribuuttiin.

Kilpailijat kannattaa tuntea tarkoin. Onko kilpailukentässä sinun tuotteesi mentävä aukko? Erottuuko pakkauksesi edukseen kilpailijoista. Tuleeko tuote kaupan hyllyssä riittävän hyvin esille. Kuluttaja ei päivittäistavarakaupan hyllyssä yhtä tuotetta kovin montaa sekuntia silmäile.

Huomioi pakkauksen suunnittelussa jo alkuvaiheessa mahdollisuus tuoda sarjaan jatkossa lisää tuotteita. Saman tuotesarjan pakkausten tulee olla yhteneväisiä, mutta helposti toisistaan erottuvia.

Yksi suurimmista pakkaussuunnittelun virheistä on se, että tuotteessa on liian monta tai liian sekavia viestejä. Olennaista on suunnitella pakkauksen ulkoasu riittävän helposti ymmärrettäväksi kuluttajaa ajatellen. Pakkauksesta pitää käydä ilmi tuotteen ylivertainen kilpailuetu.

Näin suunnitellut pakkaukset myyvät ja menestyvät.

Scroll to Top