Pakkaussuunnittelun tärkein päämäärä on edistää liiketoimintaasi. Pakkauksella onkin ratkaiseva rooli tuotteesi menestyksen kannalta. Kaupassa pakkaus on usein ainoa media, joka tuotettasi myy. Myyvä pakkaus on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin tuotteen kasvaneena arvona. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pakkaussuunnittelun hinta tulee nopeasti maksettua takaisin paremmin myyvän pakkauksen avulla. Parhaimmillaan asiakkaasi on valmis maksamaan tuotteestasi uudessa pakkauksessa enemmän. Lisäksi myyvä pakkaus sitouttaa asiakastasi brändiisi.

Täältä löydät esimerkin hyvin sitouttavasta ja tuotteen arvoa nostavasta pakkauksesta.

Älykäs pakkaussuunnittelu
nostaa investointisi tuottoa
(ROI).

Pakkauksen suunnitteluprosessi perustuu yrityksesi strategiaan

Oikein laaditun liiketoiminnan strategian pohjalta luotu pakkauskonsepti on avainasemassa tuotteesi menestyksen kannalta. Valittu strategia näkyy niin pakkauksissa, kuin kaikissa muissakin yrityksesi materiaaleissa, toimintatavoissa ja viestinnässä. Kokonaisvaltainen brändistrategia kannattaa ehdottomasti ottaa fokukseen. Hyvä strategia on tärkeä kilpailukykysi vahvistamiseksi ja sitä kautta menestyksen luomiseksi.

Brändi on paljon laajempi
kokonaisuus, kuin pelkkä
operatiivinen markkinointi
tai pakkauksen ulkoasu.

Pelkkä kokemus tuotteesta ei ole koko
totuus. Jokainen somepäivitys,
asiakaspalvelukokemus, valokuva,
tuoksu tai materiaali jättävät brändiisi jälkensä.

Lue tästä pitkäjänteisestä brändin jalkauttamisesta strategian mukaisesti.

Pakkaus on iso osa brändisi tarinaa

Pakkauksen identiteetti rakentuu strategian ja tarinan avulla. Tarinaa hyödyntämällä vahvistat kuluttajan odotuksia ja kokemuksia brändistäsi. Asiakkaasi arvostavat tuotteita, jotka ovat aitoja ja rehellisiä. Ihmiset ostavat brändejä, joihin he luottavat. Juuria ja muistoja halutaan vaalia – omia ja brändien luomia. Ihmiset ilmaisevat itseään valintojensa kautta. Sosiaalinen media on tärkeä ilmaisun kanava, sitä kannattaa hyödyntää myös pakkauksissa.

Lue lisää aidot juuret omaavan brändin uudistuksesta täältä.

Sosiaalinen media on valintojen ilmaisun kanava asiakkaallesi, sitä kannattaa hyödyntää pakkauksissa.

Valinnan hetkellä asiakkaasi täytyy ymmärtää nopeasti mitä pakkauksesi sisältää

Kuluttaja käyttää päivittäistavarakaupassa yhden tuotteen valitsemiseen keskimäärin muutaman sekunnin. Jos tuotteesi ei tule siinä ajassa ymmärretyksi, se jää hyllyyn. On tärkeää huolehtia siitä, että tuotepakkaus viestii oikeita asioita.

Jos asiakkaasi ei ymmärrä mitä pakkauksessa myydään, se on varma oston este.

Sitouta asiakkaasi pakkauksen avulla brändiisi

Kuluttajista 85 prosenttia ostaa sen tuotteen, johon tarttuu kaupassa ensimmäisenä. Pakkauksen tehtävä on sitouttaa kuluttaja tuotteeseesi ja brändiisi. Brändilupaukset on mahdollista lunastaa koko tuotteen elinkaaren ajan. Asiakkaasi kokee monia kosketuspisteitä brändisi ja pakkauksesi parissa. Minkälainen ostokokemuksesta muodostuu. Miten asiakasta palvellaan myyntipisteessä tai verkkokaupassa. Minkälainen äänensävy asiakaspalvelussa on. Reagoiko brändisi oikein, kun asiakas jakaa ostoksensa somessa tai tekee reklamaation.

Erityisen tärkeää on se, vastaako pakkauksen sisällä oleva tuote asiakkaan mielikuvia brändistäsi ja tuotteestasi. Onhan pakkaustasi varmasti miellyttävä käyttää. Saako sen helposti ja siististi auki. Entä voiko pakkauksesi sulkea uudelleen, tai onko sillä väliä. Tyhjeneekö pakkauksesi viimeistä pisaraa myöten.

Kaikki yllä mainittu ja moni muu seikka vaikuttavat siihen, tarttuuko asiakkaasi juuri sinun tuotteeseesi seuraavallakin ostokerralla.

Mitä enemmän sitouttavia tuntemuksia asiakkaasi koki brändisi parissa, sitä todennäköisemmin hän tarttuu samaan pakkaukseen seuraavallakin ostokerralla.

Verkkokaupan pakkaus

Kuljetuspakkaus on verkkokaupassa ensimmäinen konkreettinen kosketus brändisi ja asiakkaasi välillä. Verkkokaupan pakkauksen avaamiskokemuksen tulisi ylittää se brändikokemus, jonka asiakkaasi kokisi osaavan myyjän saattelemana kivijalkamyymälässä.

Kivijalkakaupassa asiakas kokee lukuisia brändiin liittyviä elementtejä – visuaalisuutta, vuorovaikutusta, ääniä ja tuoksuja. Tämä kaikki jää verkkokaupan ostokokemuksesta pois – panosta siis erityisesti verkkokaupan pakkauksen avauskokemukseen!

Hyvin suunnitellun verkkokaupan pakkauksen avaaminen on asiakkaallesi ostokokemuksen antoisimpia vaiheita. Asiakkaasi jakaa todennäköisesti wow-kokemustaan sosiaalisessa mediassa. Tämä on ns. ansaittua mediaa, eli ilmaista ja sitouttavinta mahdollista mainontaa sinulle.

Verkkokaupan pakkauksen huolellinen suunnittelu vaikuttaa oleellisesti asiakkaasi halukkuuteen tilata sinulta seuraavallakin kerralla. Mietipä; asiakkaasi löytää pakkauksen avattuaan ensimmäisenä kuitin ja kasan sähköisiä muovipalluroita. Vaihtoehtoisesti hänen eteensä avautuu kauniisti laskosteltuun silkkipaperiin laadukkaasti brändätyllä tarralla suljettu tuote. Mitä mielikuvia asiakkaallesi herää brändistäsi ja tuotteidesi laadusta?

Valtaosalle kuluttajista pakkausten ekologisuus näyttelee vähintään jonkinlaista roolia ostopäätöksessä. Fossiilittomat, kierrätettävät tai parhaimmillaan uudelleen käytettävät materiaalit ovat oiva tapa sitouttaa ympäristötietoisia asiakkaitasi.

Jos verkkokaupan pakkaus saapuu asiakkaallesi huonokuntoisena, tai esine on pois paikaltaan, myös pakkauksen sisältö mielletään huonolaatuiseksi. Palautettu tai kuljetuksen aikana rikkoutunut tuote lisää merkittävästi yrityksesi hiilijalanjälkeä, katteen menetyksestä puhumattakaan.

Verkkokaupan pakkausten koot kannattaa optimoida käytössä olevan logistiikan mukaan. Tästä seuraa huomattavia säästöjä.

Tarvitsetko apua verkkokauppasi pakkausten suunnittelussa? Minä autan.

Huonokuntoisena saapuneen verkkokaupan lähetyksen tuotteita palautetaan ehjässä kuljetuspakkauksessa saapuneita todennäköisemmin, vaikka itse tuote olisi molemmissa tapauksissa vaurioitumaton.

Ympäristöystävällinen pakkaus on elinehto

Pakkauksen ulkoasun ideointi on vain pieni osa pakkaussuunnittelua. Pakkaukset ovat nykymaailmassa suurennuslasin alla. Yhä ekologisemmat pakkausratkaisut ovat globaali tavoite. Pakkausratkaisusi ja sitä kautta brändisi menestyy sitä paremmin, mitä tarkemmin mietit pakkauksesi jokaisen osan ekologisuuden ja eettisyyden.

Oikein suunniteltu pakkaus vähentää hävikkiä logistiikkaketjun kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi ruokahävikin minimoiminen pakkaamisen keinoin on oleellinen osa hyvää pakkausratkaisua ja ekologisuuden megatrendiä. Muistathan myös viestiä ympäristöystävällisestä pakkauksesta asiakkaillesi.

Vastuullisuus on uusi premium.

Pakkauksen hiilijalanjäljen pienentäminen

Pakkaaminen elää parhaillaan isoa murrosta. Metsäyhtiöt ja kotimaiset startupit kehittävät uusia ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja. Pyrin pysymään jatkuvasti tietoisena uusista teknologioista, jotta osaan suositella innovatiivisiakin ekologisia materiaaleja suunnittelemiini pakkauksiin.

Pakkausten suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota myös logistiikan suomiin mahdollisuuksiin pienentää pakkauksen hiilijalanjälkeä. Näistä hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä on hyvä kommunikoida näkyvästi myös pakkauksissa.

Suosittelen uusien teknologioiden mahdollistamia entistä
ympäristö-
ystävällisempiä materiaaleja suunnittelemiini pakkauksiin.

Päivittäistavarakaupan vaatimukset pakkauksille

Pakkaussuunnittelua aloitettaessa on hyvä ottaa tuotteesi tulevat myyntikanavat huomioon. Myydäänkö tuotettasi etupäässä verkkokaupassa vai kivijalassa, onko kyseessä BtoB tuote? Tai onko tuotteesi suunniteltu vientiin?

Päivittäistavarakaupan toimijoilla on kullakin omat tarkat pakkauksille asetetut reunaehtonsa. Ketjut ottavat tuotteesi myyntiin sitä todennäköisemmin, mitä paremmin pakkauksesi on suunniteltu vastaamaan heidän odotuksiaan.

Päivittäistavarakauppa ottaa tuotteesi sitä todennäköisemmin myyntiin, mitä tarkemmin tutkittua tietoa sinulla on esittää tuotteesi tueksi. Esimerkiksi pakkauksia kannattaa tutkia kuluttajatesteillä ja kertoa hyvistä tuloksista jälleenmyyjillesi. Jos tuotteesi päihittää kilpailukentän, menestys on taattu. Hyvä myyntidekki onkin ensimmäinen edellytys päivittäistavarakaupan valikoimiin pääsemisessä.

Erityisesti vientiin suunnitelluista tuotteista voit lukea lisää täältä.

Olethan tutustunut jälleenmyyjiesi pakkauksia koskeviin tavoitteisiin?

Personoidut pakkaukset

Pakkausten personointi ja piensarjatuotanto tulevat vahvistumaan pakkaussuunnittelun trendeinä. Digipainaminen tarjoaa yhä enemmän mahdollisuuksia myös pienemmille tilauserille. Esimerkki hyvin vastaanotetusta personoidusta pakkauksesta on Fazerin Siniset suklaalevyt, joihin voit kirjoittaa lahjan saajalle sopivan tekstin ja lähettää suklaalevyn verkkokaupasta suoraan saajan postilaatikkoon. Tai Coca-Cola, joka painoi ihmisten nimiä etiketteihinsä brändin sijaan. Tämä trendi tulee vahvistumaan tänä vuonna. Voisimme varmasti hyödyntää näitä tekniikan suomia mahdollisuuksia sinunkin pakkauksissasi.

Pakkausten personointi ja pienemmän painoerät ovat pakkaussuunnittelun kasvavia trendejä.

Pakkauksen kierrätys ja pakkausmerkinnät

Kilpailijasi tulevat kiinnittämään pakkausmerkintöihinsä lähitulevaisuudessa entistäkin enemmän huomiota. Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta kehittyy koko ajan ja näitä merkintöjä tullaan pian näkemään pakkauksissa enemmänkin. Samoin kierrätys on noussut kuluttajien ja pakkaajien arvoissa todella korkealle. Onhan sinulla jo kaikki kierrätysmerkinnät pakkauskissasi niin hyvin esillä, kuin mahdollista?

Hiilijalanjäljen laskenta kehittyy koko ajan ja näitä merkintöjä tullaan näkemään pakkauksissa tulevaisuudessa.

Kuluttajatutkimus kertoo uuden tuotteen ja pakkauksen tulevasta menestyksestä

Draivaahan tuotekehitystäsi varmasti kuluttajan aito tarve? Kuluttajatutkimus on tarpeellinen työkalu konseptien arvioinnissa. Kaikkein paras lähtökohta on kartoittaa kuluttajien tarvetta jo ennen ensimmäisenkään konseptin luomista.

Kuluttajatutkimuksella voidaan selvittää paitsi konseptisi ostohalukkuutta, myös pakkassuunnittelun tuotteellesi luomaa mielikuvaa. Ostokiinnostuksen lisäksi voidaan tutkia vaikkapa tuotteen oikeaa hintapistettä tai erottuvuutta kilpailijoista.

Kuluttajatutkimuksista saatujen hyvien tulosten avulla omaa tuotetta on helpompi myydä myös keskusliikkeille.

Pakkaustutkimus auttaa todentamaan tuotteen potentiaalin ennen lanseerausta.