Pakkaus­suunnittelu nostaa tuotteesi arvoa

Pakkaussuunnittelun tärkein päämäärä on edistää liiketoimintaasi. Oikein
suunniteltu pakkaus nostaa tuotteesi arvoa. Pakkauksella onkin ratkaiseva rooli
tuotteesi menestyksen kannalta.

Myyvä pakkaus siis on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin tuotteen kasvaneena arvona. Parhaimmillaan asiakkaasi on valmis maksamaan tuotteestasi hyvän pakkaussuunnittelun ansiosta enemmän.

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta

Pakkaussuunnittelu ottaa kuitenkin huomioon myös käytettävyyden. Oikein toimiva pakkaus tuo parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua. Pakkauksen pitää ehkä olla uudelleen suljettava, kokonaan tyhjenevä, myyntiaikaa pidentävä tai vaikka inklusiivinen, eli kaikille saavutettavissa oleva.

Mitä paremmin pakkaus suojaa tuotettasi, sitä vähemmän syntyy hävikkiä. Mitä pidemmän säilyvyysajan pakkaus antaa tuotteellesi, sitä ekologisempi pakkausratkaisu.

Pakkauksen ulkoasun ideointi on vain pieni osa pakkaussuunnittelua. Suunnitteluun sisältyy myös mm. materiaalivalinnat, rakenteet, mitoitukset, painomenetelmät, ekologisuus, kustannustehokkuus ja logistiikan vaatimusten huomioon ottaminen.

Outi Oravainen
DesignCompany

Ekologinen pakkaussuunnittelu

Ympäristötietoisuus on noussut elintärkeäksi tekijäksi myös pakkaussuunnittelussa. Hyvä pakkaussuunnittelu ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, kuten kierrätettävyyden ja pakkausmateriaalien ekologisuuden. Ympäristövaikutusten minimointi on yksi pakkaussuunnittelun kulmakivistä.

On hyvä muistaa, että millään yksittäisellä pakkausratkaisulla ei voida kompensoida hävikin aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tuotteen säilyvyyden takaaminen on pakkaussuunnittelun tärkeimpiä tehtäviä.

Pakkaussuunnittelu perustuu yrityksen strategiaan

Pakkaussuunnittelun ja kaiken muun viestinnän brändin ympärillä tulee perustua yrityksen strategiaan. Visuaalisella ilmeellä tuot esiin yrityksesi ja tuotteidesi tarkoituksen olla olemassa – miksi asiakas ostaa juuri sinun tuotteesi, myös uudelleen.

Brändin tarina kannattaa ottaa pakkaussuunnittelun keskiöön. Pakkauksella voit tuoda esille brändisi arvoja ja tyyliä tarinankerronnan avulla.

Mitä vaikuttavamman brändin pystyt luomaan, sitä parempaa katetta voit ansaita. Visuaalisen ilmeen elementtejä ovat kaikki, miltä jokin näyttää, tuntuu tai kuulostaa: logo, värit, fontit, muodot, äänensävy, vaikkapa puhetapa tai kuvamaailma.

On kannattavaa näkyä ja kuulua oikealla tavalla. Onnistunut visuaalinen ilme sitouttaa asiakkaan brändisi pariin yhä uudelleen.

Outi Oravainen
DesignCompany

Kohderyhmäajattelu pakkaussuunnittelussa

Hyvä pakkaussuunnittelu perustuu syvään ymmärrykseen kohderyhmästä. Kun pakkaus on oikean kohdeyleisön silmissä uskottava ja toivottu, se luo heille vahvan siteen brändiisi ja tuotteeseesi.

Pakkaussuunnittelun on puhuteltava oikeaa kohdeyleisöä – ymmärrettävä kuluttajan arvot ja odotukset. Tunnista tuotteesi aito ostajakunta ennen pakkaussuunnittelun aloittamista.

Milloin pakkausuudistus on ajankohtainen?

Markkinajohtajan asemassa kannattaa paneutua siihen, että johtoasema säilyy uusissakin kilpailuasetelmissa. Myyntien junnatessa taas tulisi tarkastella, mitä parannuksia tekemällä tuotteesi myynti lähtisi nousuun. Usein pakkaus on tuotteesi ainut markkinoija, hyvin suunniteltu panostus siihen ei mene hukkaan.

Hienovaraisesti modernisoimalla tai oikeita asioita poistamalla ja lisäämällä pakkauksesi myyntiin voidaan vaikuttaa suotuisasti. Pakkausuudistuksella tähdätään näiden toimenpiteiden oikeanlaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Usein myös tuoteperheen yhdenmukaistaminen ja oikean brändihierarkian luonti ovat pakkausuudistuksen päämääriä.

DesignCompany osallistuu myös markkinointimateriaalien suunnitteluun.

Myyvä pakkaus sitouttaa asiakastasi brändiisi. DesignCompany auttaa pakkaussuunnittelussa konseptista valmiiksi tuotteeksi.

Pidetään huolta, että pakkauksesi koko potentiaali tulee käyttöön. Oikeanlainen pakkausuudistus vahvistaa brändisi kilpailuasemaa.

Outi Oravainen
DesignCompany
Scroll to Top