Outi Oravainen
DesignCompany

Kierrätys- ja pakkaus­merkinnät

Moni haluaa panostaa arjessaan pakkausten kierrätykseen. Mitä helpompi pakkaus on kierrättää, sitä helpompi se on ostaa. Selkeät kierrätysmerkinnät, monomateriaaliset pakkaukset ja ylipakkaamisen välttäminen ovat kaikki asioita, jotka edesauttavat ostopäätöstä.

Pakkausten suunnittelussa on alettu kiinnittää jatkuvasti enemmän huomiota kierrätysmerkintöihin. Sanalliset kierrätysmerkinnät ovat yleistyneet vauhdilla, sillä kuluttajat arvostavat selkeitä merkintöjä ja kierrätys lisääntyy kotitalouksissa koko ajan. Nykypäivänä on harvoin järkevää lanseerata sellaista pakkausta, jossa ei ole mitään kierrätysmerkintöjä.

EU on jo asettanut direktiivillä tietyt kertakäyttöisiä muovipakkauksia koskevat pakkausmerkinnät pakollisiksi. Single use plastic (SUP) direktiivi asettaa määräyksiä kertakäyttöisten pakkausten merkinnöistä ja materiaaleista. Lisää tämänkaltaista lainsäädäntöä on varmasti luvassa lähitulevaisuudessa.

Hiilijalanjäljen laskenta kehittyy koko ajan, ja näitäkin merkintöjä tullaan näkemään pakkauksissa enenevässä määrin. On hyväalkaa miettiä, kuinka pian valveutuneet kuluttajat lukevat suvereenisti hiilijalanjälkimittareita pakkauksissa ja käyttävät erilaisia sovelluksia, joista saa lisätietoa pakkausten ympäristövaikutuksista.

Pakkauksissa kannattaa mainita mahdolliset kierrätetyt pakkausmateriaalit ja uusiutuvat raaka-aineet. Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat tuotantoketjussa on hyvä tuoda myös esille merkinnöissä. Nämä kuluttajalle arvokkaat tiedot lisäävät tuotteen myyntiä.

Onhan sinulla jo ainakin kierrätysmerkinnät pakkauskissasi mahdollisimman hyvin esillä?

Konditoria pH7 macaronspakkauskissa muovitarjottimet on vaihdettu kartonkisiin. Kaikista heidän pakkauksistaan löytyy kierrätysohjeet.
Scroll to Top