Outi Oravainen
DesignCompany

Pakkausten kierrätys- ja pakkausmerkinnät

Moni haluaa satsata arjessaan pakkausten kierrätykseen. Mitä helpompi pakkaus on kierrättää, sitä helpompi se on ostaa. Ymmärrettävät kierrätysmerkinnät, monomateriaaliset pakkaukset ja ylipakkaamisen välttäminen ovat myös syitä ostaa.

Pakkausten suunnittelussa on alettu kiinnittää huomiota kierrätysmerkintöihin. Sanalliset kierrätysmerkinnät ovat yleistyneet vauhdilla. Kuluttajan arvostavat selkeitä merkintöjä ja kierrätys lisääntyy kotitalouksissa koko ajan.  Jos mahdollista, sellaisia pakkauksia ei kannata enää lanseerata, joissa ei ole minkäänlaisia kierrätysmerkintöjä.

EU on jo asettanut direktiivillä tietyt kertakäyttöisiä muovipakkauksia koskevat pakkausmerkinnät pakollisiksi. Single use plastic (SUP) direktiivi määrää kertakäyttöisten pakkausten merkinnöistä ja materiaaleista. Lisää tämänkaltaista lainsäädäntöä on varmasti luvassa lähitulevaisuudessa.

Hiilijalanjäljen laskenta kehittyy koko ajan ja näitä merkintöjä tullaan näkemään pakkauksissa enenevässä määrin. Nyt on hyvä aika alkaa miettiä, kuinka pian valveutuneet kuluttajat lukevat suvereenisti hiilijalanjälkimittareita pakkauksissa ja käyttävät erilaisia appeja, joista saa lisätietoa pakkausten ympäristövaikutuksista.

Pakkauksissa kannattaa mainita mahdolliset kierrätetyt pakkausmateriaalit ja uusiutuvat raaka-aineet. Kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat tuotantoketjussa on hyvä tuoda myös esille merkinnöissä.

Onhan sinulla jo ainakin kaikki kierrätysmerkinnät pakkauskissasi niin hyvin esillä, kuin mahdollista?

Konditoria pH7 macaronspakkauskissa muovitarjottimet on vaihdettu kartonkisiin. Kaikista heidän pakkauksistaan löytyy kierrätysohjeet.