Suomalaisten marjatuotteiden pakkaussuunnittelu
ja brändäys vientimarkkinoille

Arctic Raw

Vientiin tähdätessä elintarvikkeiden brändäys erityisesti pakkausten avulla on tärkeää. Harva suomalainen brändi on saanut ulkomailla niin vahvaa jalansijaa, ettei tuotteesta kertominen ole enää keskiössä. Pakkaus on se media, jolla relevantteja sisältöjä viestitään kuluttajille ja tästä syystä pakkausten huolellinen suunnittelu maksaa itsensä varmasti takaisin lisääntyneenä myyntiä ja korkeampana hintapositiona.

Pakkaus on se osa brändiäsi, jonka jokainen asiakkaasi varmasti kohtaa.

Kohdemarkkinan kulttuuri ja pakkauksen ymmärrettävyys

Kun suomalaisia elintarvikkeita viedään, täytyy pitää mielessä kohdemarkkinan kuluttajat. Minkälaiset tottumukset ja tavat heillä on. Minkälaisia ruokia he ovat tottuneet syömään missäkin yhteyksissä. Ovatko meillä Suomessa tutut raaka-aineet ulkomailla ihmisille valmiiksi tuttuja. Minkälaiset pakkauskoot ovat heille relevanteimpia.

Oikealla pakkaussuunnittelulla on mahdollista tehdä tuote ymmärretyksi. Pakkaus pitää suunnitella siten, että sen sisältämä tuote herättää kuluttajan kiinnostuksen muutamassa sekunnissa. Sen verran pakkauksella on hyllyssä aikaa kertoa itsestään, ennen kuin ihminen siirtyy tutkimaan kilpailevia tuotteita tai muita korvaavia tuotteita.

Jakelukanavat

Pakkaussuunnittelua tehtäessä kaikki jakelukanavat kannattaa ottaa huomioon. Verkkokauppa tulee lisääntymään globaalisti entisestään lähitulevaisuudessa. Tuotteen pitää herättää kiinnostusta myös selaimella katsottaessa ja pakkausten markkinointiin on panostettava, jos haluaa menestyä kansainvälisillä verkkokauppa-alustoilla.

Verkkokaupasta ostettaessa avauskokemuksella on valtava vaikutus brändin arvoon ja uusintaostokseen. Päivittäistavarakaupassa taas myyntierien oikea graafinen suunnittelu saa tuotteet hyllyssä massana paremmin esille.

Mitä pakkaus viestii

Näillä kuivattujen marjojen pakkausdesigneilla viestitään puhtaista suomalaisista luonnonantimista. Tuotteet on suunniteltu heillekin, joille suomalaiset marjat eivät ole ennestään tuttuja. Kuhunkin pakkaukseen valitut selkeät kuvat ja ydinviestit takaavat tuotteiden ymmärrettävyyden.

Pakkaukset on viimeistelty hillityllä mattapinnalla. Brändisi kättelee asiakkaasi sillä hetkellä, kun hän tarttuu pakkaukseesi ensimmäistä kertaa. Tuntumalla on väliä.

Tuotekuvien ja verkkosivujen lisäksi olen suunnitellut Arctic Raw:lle myös markkinointimateriaaleja, kuten esitteitä ja mainoksia. Lue lisää Arctic Raw tuotteista täältä.

Ruoka & Juoma
Brändäys, Markkinointimateriaalit, Vientipakkaussuunnittelu, Visuaalinen identiteetti

Oliko artikkeli kiinnostava?