Pakkaussuunnittelu

Pakkaussuunnittelun tärkein päämäärä on edistää liiketoimintaasi. Oikein suunniteltu pakkaus nostaa tuotteesi arvoa. Pakkauksella onkin ratkaiseva rooli tuotteesi menestyksen kannalta. Kaupassa pakkaus on usein ainoa media, joka tuotettasi myy. Myyvä pakkaus on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin tuotteen kasvaneena arvona. Parhaimmillaan asiakkaasi on valmis maksamaan tuotteestasi uudessa pakkauksessa enemmän. Lisäksi myyvä pakkaus sitouttaa asiakastasi brändiisi. DesignCompany auttaa pakkauksen suunnittelussa konseptista valmiiksi tuotteeksi.

Pakkauksen ulkoasun ideointi on vain pieni osa pakkaussuunnittelua. Suunnitteluun sisältyy myös mm. materiaalivalinnat, rakenteet, mitoitukset, painomenetelmät, ekologisuus, kustannustehokkuus ja logistiikan vaatimusten huomioon ottaminen.

Outi Oravainen
DesignCompany

Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Pakkausten ja kaiken muun viestinnän tulisi perustua yrityksen strategiaan. Visuaalisella ilmeellä tuot esiin yrityksesi ja tuotteidesi tarkoitusta olla olemassa – miksi asiakas ostaa juuri sinun tuotteesi. Mitä vakuuttavamman brändin pystyt luomaan, sitä parempaa katetta voit ansaita. Visuaalisen ilmeen elementtejä ovat kaikki, miltä jokin näyttää, tuntuu tai kuulostaa: logo, värit, fontit, muodot, äänensävy, vaikkapa puhetapa tai kuvamaailma.

DesignCompany osallistuu myös markkinointimateriaalien suunnitteluun.

On kannattavaa näkyä ja kuulua oikealla tavalla. Onnistunut visuaalinen ilme sitouttaa asiakkaan brändisi pariin yhä uudelleen.

Outi Oravainen
DesignCompany

Pakkausuudistus

Markkinajohtajan asemassa kannattaa paneutua siihen, että johtoasema säilyy uusissakin kilpailuasetelmissa. Myyntien junnatessa taas tulisi tarkastella, mitä parannuksia tekemällä tuotteesi myynti lähtisi nousuun. Usein pakkaus on tuotteesi ainut markkinoija, hyvin suunniteltu panostus siihen ei mene hukkaan.

Hienovaraisesti modernisoimalla tai oikeita asioita poistamalla ja lisäämällä pakkauksesi myyntiin voidaan vaikuttaa suotuisasti. Pakkausuudistuksella tähdätään näiden toimenpiteiden oikeanlaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Usein myös tuoteperheen yhdenmukaistaminen ja oikean brändihierarkian luonti ovat pakkausuudistuksen päämääriä.

Pidetään huolta, että pakkauksesi koko potentiaali tulee käyttöön. Oikeanlainen pakkausuudistus vahvistaa brändisi kilpailuasemaa.

Outi Oravainen
DesignCompany