Outi Oravainen
DesignCompany

Pakkaus­tasi ei ymmär­retä – varma oston este

Kuluttaja käyttää päivittäistavarakaupassa yhden tuotteen valitsemiseen keskimäärin muutaman sekunnin. Jos tuotteesi ei tule siinä ajassa ymmärretyksi, se jää hyllyyn. On tärkeää huolehtia siitä, että pakkaus viestii kuluttajalle oikeita asioita.

Yksi tai kaksi tärkeintä viestiä on mahdollista kommunikoida pakkauksessa ymmärrettävästi. Jos tuotepakkauksessa on liian monta nostoa, mikään niistä ei nouse katsojan silmiin. Kuvallisia viestejä tulkitaan intuitiivisemmin kuin sanallisia. Värivalinnoilla luodaan väistämättä assosiaatioita.

Jos valitset kategoriallesi epätavalliset värikoodit tai viestit, sinun on hyvä varata brändillesi tavallista suurempi budjetti markkinointiin. Kun pakkaus viestii asioita, jotka eivät ole kuluttajalle ennestään tuttuja, kannattaa valmistautua opettamaan viestien merkitys itse.

Jos tuotteen sisältö ei ole kuluttajalle itsestään selvä, täytyy pakkauksella viestimiseen keskittyä erityisen tarkoin. Puhtikauran pakkauksen suunnittelu on ihan erilainen prosessi kuin vadelmajogurtin.

Kun tuot samaan tuoteperheeseen monta varianttia, teethän kuluttajan valinnan helpoksi erottelemalla tuotteet selkeästi toisistaan.

Kun tuttuun tuotteeseen tehdään mittava pakkausuudistus, on hyvä varata markkinoinnin resursseja uudistetusta ilmeestä viestimiseen. Usein markkinajohtajien pakkausuudistukset kannattaa tehdä vaiheittain, jotta ei hukata olemassa olevia
kuluttajia.

Puhtikauraperheeseen on tehty aikojen saatossa tuotelaajennuksia. Pakkaussuunnittelussa on hyvä ottaa aina jo alusta saakka huomioon mahdollisten uusien tuotteiden lanseeraus, vaikkei sellaisia olisi alkuvaiheessa suunnitteillakaan.
Puhtikaura oli lanseerausvaiheessa tuote, jota kukaan ei tuntenut. Oli tarpeellista kertoa pakkauksen avulla, minkälaisesta tuotteesta on kysymys ja miten sitä käytetään. Mitä selkeämmin uusista oleellisista asioista pystyy viestimään, sen todennäköisemmin tuote tarttuu ostoskoriin.
Scroll to Top